قابل توجه دانشجویان استادبرنگی

کلاس جبرانی مبانی هنرهای تجسمی استاد برنگی جمعه 97/09/16 از ساعت 12 تا 13:30  و شناخت هنرهای گرافیک 2 از ساعت 13:30 تا 15 در کلاس 217 برگزار می گردد.

Search