قابل توجه دانشجویان استادمیکائل شریفی

جلسه توجیهی کارآموزی استادشریفی دوشنبه 97/10/19 از ساعت 13:30تا 14 در کلاس 307 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search