قابل توجه دانشجویان استادفاطمه برنگی

کلاس جبرانی تکنولوژی و کارگاه گرافیک 3 روز دوشنبه ساعت 8:30تا 13مورخ 97/09/12 در کلاس 101 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search