قابل توجه دانشجویان استادمرتضوی

کلاس جبرانی طراحی معماری استاد مرتضوی دوشنبه 97/09/12 از ساعت 13تا 17 در کلاس 101 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search