قابل توجه دانشجویان استادمینا سلطانی

کلاس جبرانی شنا 3 استاد سلطانی شنبه 97/9/10 از ساعت 11تا 13:30و16:30تا19:30برگزار می گردد.

کلاس جبرانی تنیس روی میز استاد مینا سلطانی چهارشنبه 97/09/14 از ساعت 9:30تا11 برگزار می گردد..

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search