قابل توجه دانشجویان استاد لیلا کلاهدوزی

کلاس جبرانی ریاضی عمومی 1 روز جمعه 97/9/9 از ساعت 10:30تا12:45 و 13 تا 15:15 وریاضی پیش از ساعت 15:30تا17:40 در کلاس 301 برگزار می گردد.

Search