قابل توجه دانشجویان استاد سیدمهدی

امتحان میان ترم اصول سرپرستی استاد نفیسه سیدمهدی چهارشنبه 97/9/7 راس ساعت 16 در کلاس 314 برگزار می گردد.حضور دانشجویان الزامی است.

Search