قابل توجه دانشجویان استاد خامنه

کلاسهای استادخامنه سه شنبه 97/9/6 برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search