قابل توجه دانشجویان استادمرضیه سادات وهاب زاده

کلاس جبرانی بودجه چهارشنبه 97/09/07 ساعت 15تا18 در کلاس 101 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی اقتصاد خرد چهارشنبه 97/9/07 ساعت 13 تا 15 در کلاس 101 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی مالی عمومی (برای دوره های کارشناسی) دوشنبه 97/09/12 ساعت 9:30تا 11 در کلاس 406 برگزار می گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search