قابل توجه دانشجویان استاد مهردادقدیمی

کلاس جبرانی حسابرسی استاد قدیمی از ساعت 9تا 12 درتاریخ جمعه 97/9/9وحسابداری مالیاتی از ساعت 12تا13:30 در کلاس 304 برگزار می گردد.

Search