قابل توجه دانشجویان استاد ناصر

کلاس جبرانی برنامه سازی پیشرفته (1)استادناصر پنج شنبه 97/08/24 برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search