قابل توجه دانشجویان استاد قاسم پور

درس ریاضی عمومی (1و2) استاد قاسم پور یکشنبه 97/08/20 برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search