قابل توجه دانشجویان استاد فراهانی مخلص ابادی

تربیت بدنی استاد فراهانی سه شنبه 97/08/15 از ساعت 18:10 تا 16:40 برگزار نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search