قابل توجه دانشجویان استادولی اله

کلاس طراحی5 وچاپ سیلک اسکرین استاد ولی اله چهارشنبه برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search