قابل توجه دانشجویان استادشعبان پور

کلاس نقشه برداری استاد شعبان پور یکشنبه 97/7/29 برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search