قابل توجه دانشجویان استاد مینا سلطانی

کلاس شنا 4 مشخصه 127 استاد مینا سلطانی چهارشنبه مورخ 97/8/2 ساعت 19:30تا16:30 برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search