قابل توجه دانشجویان استادعلیزاده علیخواجه

کلاس مبانی دیجیتال با مشخصه 28 در تاریخ 97/8/01 روز سه شنبه از ساعت 18:30تا 16:50 برگزار نمی شود.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search