قابل توجه دانشجویان استاد مرتضوی

تمامی کلاس های استاد مرتضوی روز شنبه مورخ 97/7/28 و روز دوشنبه مورخ 97/7/30 تشکیل نمی گردد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search