عدم تشکیل کلاس های استاد مینا سلطانی

کلیه کلاس های عملی و تئوری استاد مینا سلطانی روز چهارشنبه مورخ 97/7/18 تشکیل نخواهد شد

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search