قابل توجه دانشجویان گرامی

بدینوسله اعلام می گردد ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 منوط به تسویه حساب کامل بدهی ترمهای گذشته می باشد.

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از مبلغ بدهی خودابتدا باید به پورتال دانشجویی شخصی  وسپس به قسمت امور مالی ودر نهایت به قسمت پرداخت الکترونیک مراجعه نمایند.

Search