اعلام مبالغ علی الحساب شهریه نیمسال تحصیلی دوم 98-97

دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در نیمسال دوم 98-97 ابتدا باید نسبت به پرداخت مانده بدهی گذشته خود را طریق پورتال دانشجویی ، قسمت امورمالی اقدام نموده و سپس مبالغ علی الحساب شهریه تعیین شده بابت نیمسال جدید به تفکیک رشته را طبق جدول ذیل از طریق پورتال دانشجویان پرداخت نمایند.

نام رشته تربیت بدنی الکترونیک کامپیوتر حسابداری گرافیک معماری
مبلغ علی الحساب به ریال 12/500/000 10/000/000 10/000/000 8/000/000 12/500/000 11/500/000

Search