کارگروه آراستگی

 

اولین کارگروه آراستگی باحضور سرپرست محترم آموزشکده سرکارخانم دکتر ابراهیمی در مورخ 98/4/15 برگزار گردید.

 

IMG 6033

IMG 6046                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMG 6038       IMG 6030 

Search