شرکت در کارگاه رمضان بهار قرآن(سوره حشر)

کارگاه طرح قرآنی فرهنگی (رمضان بهار قرآن) ویژه کارکنان و اساتید در ماه مبارک رمضان برگزار می گردد.

کارگاه (کتبی و شفاهی) سوره حشرساعت 12:30 الی 13:30 در نمازخانه آموزشکده برگزار می گردد، برای ثبت نام به دفترامور فرهنگی مراجعه فرمایید.

جهت دانلود فایل pdf سیمای سوره حشر اینجا کلیک نمائید.

Search