دیدار نوروزی ریاست محترم آموزشکده با همکاران

 

سرکار خانم مهندس ابراهیمی ریاست محترم آموزشکده ضمن تبریک سال 1398 و تقدیروتشکر از زحمات بی دریغ همکاران در سالی که گذشت و امید به سالی که پیش رو

می باشد.از همکاران درخواست نمودند جهت رفع موانع و مشکلات در راستای تحقق اهداف آموزشکده پیشنهادها و انتقادات خود را ارئه نمایند.

 

1522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5329

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 5337

Search