برگزاری مسابقه کتبی تفسیر (ویژه کارکنان)

مسابقه تفسیر جزء 10 قرآن کریم ویژه کارکنان در تاریخ 97/11/28 در آموزشکده جنت آباد برگزار گردید.

IMG 5048

IMG 5046

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search