برگزاری مسابقه کتبی تفسیر (ویژه کارکنان)

مسابقه تفسیر جزء 10 قرآن کریم ویژه کارکنان در تاریخ 97/11/28 در آموزشکده جنت آباد برگزار گردید.

IMG 5048

IMG 5046

Search