اطلاعیه ساعت ملاقات حضوری ریاست محترم آموزشکده

هرهفته شنبه ها به شرح ذیل می باشد.

همکاران : ساعت 8 الی 8:30

دانشجویان : ساعت 8:30 الی 9:30

خواهشمند است ضمن تعیین وقت قبلی به صورت حضوری یا تلفنی با دفتر ریاست در زمان تعیین شده در دفتر حضور داشته باشید .

 

Search