مسابقه تنیس روی میز کارکنان و اساتید ( ویژه خواهران )

 

از علاقمندان به شرکت در مسابقه تنیس روی میز درون واحدی کارکنان دعوت به عمل می آید روز دوشنبه مورخ 97/8/28 از ساعت 13-12 در سالن بدنسازی حضور بهم رسانند. 

Search