مسابقه والیبال درون واحدی دانشجویان ( ویژه خواهران )

 

از علاقمندان به شرکت در مسابقه والیبال درون واحدی دانشجویان دعوت به عمل می آید روز شنبه مورخ 97/8/26 ساعت 13-12 در سالن چندمنظوره حضور بهم رسانند. 

توضیحات:

- به علت برگزاری مراحل بعدی مسابقات در سال آینده دانشجویان ترم آخر قادر به شرکت در این مسابقه نخواهند بود.

-همراه داشتن پرینت انتخاب واحد در روز مسابقه الزامی است.

Search