برگزاری جلسه با مسئولین دانشگاه علمی کاربردی واحد 49

 

جلسه روز سه شنبه مورخ 97/8/15 در خصوص مسائل امنیتی و فرهنگی برگزار گردید.

 

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search