برگزاری جلسه روسای آموزشکده های سما استان تهران

 

جلسه روسای آموزشکده های سما استان تهران در تاریخ 97/7/28 در آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهران (جنت آباد )برگزار گردید.

 

 

 

 

 

Search