برگزاری جلسه ریاست محترم آموزشکده با مسئولین محترم کلانتری منطقه

 

این جلسه به منظور امنیت هر چه بیشتر دانشجویان و آموزشکده برگزار گردید.

 

 

 

 

Search