فعالیت دانشجویان رشته گرافیک درتیم پژوهشی زیباسازی فضای آموزشکده ( راه پله )

IMG 20190420 115234 852

فعالیت این تیم پژوهشی به سرپرستی استاد سرکار خانم فتح اله یی در روز چهارشنبه مورخ 28\1\98 آغاز گردید.این فعالیت به منظور ایجاد نشاط و مشارکت دانشجویان در زیبا سازی فضای آموزشکده برنامه ریزی گردیده است.

 

Search