ثبت نام بن کارت دانشجویی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سال 1398

کلیه دانشجویان گرامی می توانند جهت خرید کتاب و استفاده از تخفیف دانشجویی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 98 از تاریخ 98/01/20 لغایت 98/01/24 به سامانه ثبت نام بن کارت دانشجویی به آدرس Bon.ribf.ir مراجعه نمایند

Search