برگزاری سمینار آشنایی با شهر هوشمند و اینترنت اشیا

این سمینار در تاریخ 97/9/6 از ساعت 10 الی 12 با حضور اساتید، دانشجویان و مسئولین آموزشکده در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

 

 

 

 


 

اهم موارد مطروحه :

معیارها و ویژگی های شهر هوشمند، تعاریف و مفاهیم شهر هوشمند، کارآفرینی در شهر هوشمند و اینترنت اشیا، معرفی محصولات مبتنی بر شهر هوشمند،

اجرای یک نمونه از پروژه اینترنت اشیا

 

Search