برگزاری سمینار آشنایی با استارت آپها و شتاب دهنده ها

 

این سمینار در روز شنبه 19 آبان با سخنرانی جناب آقای مهندس مهدی باباخانیان برای دانشجویان علاقه مند در سالن       

آمفیتئاتر آموزشکده برگزار گردید.

 

 

 

خبرنامه

Enter your email and we'll send you more information

جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

Search