بازدید از خانه هنرمندان ( ویژه دانشجویان گرامی )

 

 جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ چهارشنبه مورخ 97/8/15 به واحد پژوهش اتاق 204 مراجعه فرمائید.

 

Search