برگزاری نمایشگاه گروهی نقش نوشت دانشجویان گرافیک آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهران

 

این نمایشگاه از تاریخ 30مهر تا 6 آبان به صورت گروهی - دانشجویی به سرپرستی استاد محترم سرکار خانم سحر فتح اللهی برگزار گردید .

 

در این نمایشگاه دانشجویان رشته گرافیک آموزشکده دستاوردهای هنری خود را به نمایش گذاشتند.

 

Search