برگزاری سمینار علمی چگونگی تبدیل یک ایده به خط

این سمینار با حضور جمع کثیری از اساتید و دانشجویان رشته معماری آموزشکده و اساتید مدعو از واحد های کن و

شریعتی در مورخ 97/7/24 در سالن آمفی تئاتر آموزشکده توسط جناب آقای دکتر احسان طایفه استادیار دانشگاه

هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار گردید.

 

 

 

Search