تاریخ ثبت نام متقاضیان نقل و انتقالات

دانشجویانی که درخواست مهمانی یا انتقالی در نیمسال اول 99-98 را دارند ار تاریخ 98/03/18 الی 98/04/18 به سامانه منادا (https://www.monada.iau.ir) مراجعه نمایند.

Search