دریافت کارت دانشجویی

 

قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم شاغل به تحصیل جهت دریافت کارت دانشجویی به اتاق 311

    مراجعه فرمایید.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search