قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

 

دانشجویان گرامی با توجه به اینکه دروس جبرانی فقط یک بار در سال ارائه می گردد ، با در نظر گرفتن نوع دیپلم خود حتما دروس جبرانی زیر را در ترم جاری اخذ نمائید.

دانشجویانی که دارای دیپلم غیر مرتبط با رشته کامپیوتر می باشند دروس زیر را اخذ نمایند

  • مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک
  • مبانی کامپیوتر و کارگاه
  • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی

 

دانشجویانی که دارای دیپلم نظری می باشند دروس زیر را اخذ نمایند

  • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی
  • مبانی کامپیوتر و کارگاه                         **(دانشجویان دارای دیپلم نظری نیاز به اخذ درس الگوریتم و فلوچارت ندارند)**

 

دانشجویانی که دارای دیپلم کاردانش می باشند دروس زیر را اخذ نمایند

  • مبانی کامپیوتر و کارگاه
  • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی

Search