مبلغ علی الحساب شهریه نیمسال اول 99-98

 

       گرافیک

       معماری

     حسابداری

       کامپیوتر

     الکترونیک و الکتروتکنیک

       تربیت بدنی

12.000.000     

11.000.000     

8.000.000     

10.000.000       

10.000.000          

12.000.000     


توجه

کل شهریه علی الحساب در زمان ثبت نام اخذ می گردد

مبالغ فوق بصورت علی الحساب می باشد ودانشجویان می بایست بعد از ثبت نام نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند

 ضمناٌ دانشجویان می توانند بدهی شهریه گذشته و علی الحساب شهریه نیمسال 99-98 را به صورت اقساط وباچک های طرح جدید (طرح صیاد) در وجه صندوق رفاه دانشجویان سماتهران درتاریخ های

98/08/30،98/07/30،98/06/30

پرداخت نمایند

جهت دریافت فرم تقسیط شهریه اینجا کلیک نمایید

Search