برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97

زمانبندی اعلام شده قابل تمدید نیست.

نظر به این که انتخاب واحد به صورت اینترنتی می باشد از مراجعه حضوری به دانشکده جداً خودداری نمایید.

دانشجویان قبل از انتخاب واحد ملزم به پرداخت شهریه علی الحساب می باشند تا بتوانند انتخاب واحد نمایند.

 

رعایت پیش نیاز، هم نیاز، سقف واحد و سایر مقررات به عهده شخص دانشجو می باشد

  روز

  تاریخ

        ساعت

          ورودی

      شروع                      کلاس ها

    شنبه     98/4/15

سه شنبه

    98/4/11

    9:00 الی 24:00

        95 و ماقبل

جهارشنبه

98/4/12

    9:00 الی 12:00

  تمام ورودی های 96

   12:00 الی 16:00

  تمام ورودی های 97

                           16:00 الی 24:00

     تمامی ورودی های           96و97

پنج شنبه

98/4/13

   9:00 الی 24:00

متاخرین تمامی ورودی ها

شنبه

98/4/15

    9:00 الی 12:00

           مهمان


دانشجوی گرامی دقت نمایید:

  1. بر اساس چارت و نوع دیپلم خود انتخاب واحد نمایید.
  2. انتخاب واحد ترم تابستان دارای زمان حذف و اضافه نمی باشد.

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search