قابل توجه مراجعین محترم

باعنایت به شروع امتحانات پایان ترم نیم سال دوم 98-97 از روز شنبه مورخ 98/3/25 لغایت روز پنج شنبه 98/4/6 به دلیل برگزاری امتحانات وحضور تمام وقت همکاران درحوزه های امتحانی تمامی خدمات اداری، آموزشی و دانشجویی از قبیل صدور نامه های آموزشی، انجام امور فارغ التحصیلی و ... فقط در ساعت 15 الی 16 امکان پذیر است.

Search