قابل توجه دانشجویان ترم آخر معماری

 

دانشجویان ترم آخر رشته معماری که درس طراحی معماری و طراحی فنی ساختمان نمره قبولی کسب نکرده اند، جهت پیش ثبت نام ترم تابستانی به گروه معماری (اتاق 216) مراجعه نمایند

 

 

Search