قابل توجه دانشجویان رشته الکترونیک، الکتروتکنیک و کامپیوتر

جهت پیش ثبت نام ترم تابستان 98-97 به گروه آموزشی مراجعه نمایید.

Search