قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

مشخصه های 419 ( فوتبال ) ، 441 ( ژیمناستیک ) بعلت به حد نصاب نرسیدن کلاس حذف شد ، جهت اصلاح انتخاب واحد خود به کارشناس گروه تربیت بدنی مراجعه نمائید

Search