قابل توجه دانشجویان رشته گرافیک

با توجه به زمان بندی انتخاب واحد از طریق سامانه دانشجویی ، انتخاب واحد خود را انجام داده و در صورت هرگونه مورد آموزشی در تاریخ های 13 الی 15 یهمن ماه به کارشناس آموزشی خود ( سرکار خانم حسینی ) مراجعه فرمائید

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search