برنامه وزمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم

زمانبندی اعلام شده قابل تمدید نیست لذا دانشجویانی که در زمان تعیین شده جهت اخذ واحد اقدام ننمایند ملزم به اخذ مرخصی می باشند.

نظر به این که انتخاب واحد به صورتی اینترنتی می باشد از مراجعه حضوری به آموزشکده جداً خودداری نمایید.

دانشجویان قبل از انتخاب واحد ملزم به پرداخت شهریه علی الحساب می باشند تا بتوانند انتخاب واحد نمایند .

 

روز تاریخ ساعت ورودی
یکشنبه 97/11/7 9 صبح الی 24 95 و ماقبل
دوشنبه 97/11/8 9 صبح الی 12 ظهر مهر 96
    12 ظهر الی 15 بهمن 96
    15 الی 24 ورودی های 96
سه شنبه  97/11/9 9 الی 24 مهر 97
چهارشنبه 97/11/10 9 الی 24 متاخرین

رعایت پیش نیاز ،هم نیاز، سقف واحد و سایر مقررات به عهده شخص دانشجو می باشد

 

دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در نیمسال دوم 98-97 ابتدا باید نسبت به پرداخت مانده بدهی گذشته خود را طریق پورتال دانشجویی ، قسمت امورمالی اقدام نموده و سپس مبالغ علی الحساب شهریه تعیین شده بابت نیمسال جدید به تفکیک رشته را طبق جدول ذیل از طریق پورتال دانشجویان پرداخت نمایند.

نام رشته تربیت بدنی الکترونیک کامپیوتر حسابداری گرافیک معماری
مبلغ علی الحساب به ریال 12/500/000 10/000/000 10/000/000 8/000/000 12/500/000 11/500/000

 

 ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 منوط به تسویه حساب کامل بدهی ترمهای گذشته می باشد.

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از مبلغ بدهی خودابتدا باید به پورتال دانشجویی شخصی  وسپس به قسمت امور مالی ودر نهایت به قسمت پرداخت الکترونیک مراجعه نمایند.

Search