قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

تمامی امتحانات دانشجویان کارشناسی در واحد سماتهران ( جنت آباد ) برگزار می گردد.

دانشجویان محترم می توانند از روز جمعه مورخ 97/10/14 جهت دریافت کارت امتحان مجدد خود به سایت دانشکده یادگار امام (ره) مراجعه نمایند

Search